Nasi Kapłani

Proboszcz:
Ks. Prałat Stanisław Ożóg

Wikariusze:
Ks. Tomasz Kij
Ks. Łukasz Piróg

Seniorzy:
Ks. Prałat Jerzy Lic

Inni Kapłani mieszkający na terenie Parafii:
Ks. dr Tadeusz Śliwa

2227 gości, w tym 3 dzisiaj