Zarys historii Parafii

blonie_oldParafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Przemyślu – Błonie istnieje ponad 100 lat. Historię maryjnej parafii tworzyli: Pan Bóg swoją hojną łaską, mieszkańcy parafii i kapłani do niej kierowani przez przemyską Władzę Diecezjalną.

Na niniejszej Stronie Parafialnej pragniemy w największym zarysie objąć stulecie historii naszej wspólnoty eklezjalnej. Chcemy przypomnieć i utrwalić w pamięci to, co było udziałem ludzi tego czasu. Z pewnością nie będzie to wyczerpujące. Wiele uzupełnień można wyczytać w albumie poświęconym parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przemyślu wydanym w bieżącym roku. Ta edycja stanowi zasadnicze źródło do przedstawienia zarysu historii parafii.

Pierwsze wzmianki o parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Przemyślu – Błonie wiążą się z 2 grudnia 1906 roku. Wtedy bowiem zawiązał się Komitet Budowy, którego celem była decyzja o wzniesieniu kościoła. Tenże Komitet w liczbie ok. 30 osób, pod przewodnictwem inż. Stanisława Majerskiego, stworzył plan kościoła.

Świątynię wznoszono przez trzy lata ( 1908-1911) na placu ofiarowanym przez Annę i Jana Wołyńców. Ostatecznie ukończono budowę kościoła w 1911 roku i równocześnie 11 listopada tegoż roku biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar dokonał uroczystego poświęcenia. Kolejne lata podejmowanych prac to przede wszystkim wyposażeniowe świątyni: zaprowadzenie instalacji elektrycznej, wentylacji, malowania oraz zaopatrzenia w paramenty liturgiczne, które nieustannie się wzbogacały.

Na obchody tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce wykonano nową polichromię we wnętrzu świątyni nawiązującą do tematyki Chrztu Polski. Obchodzone Milenium Chrztu, stało się też okazją do konsekracji i poświęcenia kościoła, którego dokonał biskup Ignacy Tokarczuk 2 października 1968 roku podczas proboszczowania ks. Franciszka Twardzickiego.

W 1969 roku proboszczem został ks. prał. Tadeusz Koński, pełniący tę funkcję przez 26 lat (do 1995). Przed nowym administratorem stanęły niełatwe wezwania dotyczące modernizacji i upiększania kościoła i jeszcze ważniejsze zadania pastoralne. Z podjętych zobowiązań i obowiązków pasterskich wywiązał się skutecznie i owocnie.

Kolejno funkcję proboszcza przesz trzy lata  (1995 – 1998) pełnił ks. Czesław Prucnal.

Od 10 sierpnia 1992 roku pod dzień dzisiejszy proboszczem jest ks. prał. Stanisław Ożóg. Za czasu Jego administrowania parafią podjęto w znaczącym wymiarze prace typowo pastoralne i wyjątkowe dokonania w wymiarze materialnym. W okresie Jego pasterzowania ubogacono architekturę kościoła, wyposażono wnętrze świątyni, przeprowadzono prace modernizacyjne i konserwatorskie w sakralnym budynku i wokół niego. Dokonania te zostały zauważone nie tylko przez władzę kościelną desygnującą Go w 2003 roku godnością prałata, ale też przez parafian, władze lokalne i samorządowe, czego wyrazem było nagrodzenie Go Złotą Odznaką za opiekę nad zabytkami i wyróżnienie tytułem: Przemyślanina Roku.

bl1

Niech ta Parafialna Strona Internetowa będzie okazją do dziękczynienia Panu Bogu za darowany czas i za łaski otrzymane na przestrzeni ponad stuletniej historii parafii i wezwaniem do dalszej troski o to święte miejsce.

1088 gości, w tym 1 dzisiaj