Wspólnota Wieczystej Modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące

mb

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zachęcamy do codziennej modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące.
Osoby zainteresowane i gotowe zobowiązać się do codziennej 15 minutowej modlitwy proszę o kontakt mailowy: parafia@przemysl-blonie.pl, bądź tel. 602 197 218.

dusz

Dostępne są następujące kwadranse modlitewne:

przemysl-blonie.pl :00 - :15 :15 - :30 :30 - :45 :45 - :00
00:00 1 osoba 1 osoba 1 osoba wolna
01:00 wolna wolna wolna wolna
02:00 wolna wolna wolna wolna
03:00 1 osoba wolna wolna wolna
04:00 wolna wolna wolna wolna
05:00 2 osoby 1 osoba 1 osoba 2 osoby
06:00 2 osoby 1 osoba 1 osoba 3 osoby
07:00 1 osoba wolna wolna 1 osoba
08:00 2 osoby 1 osoba 1 osoba 1 osoba
09:00 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba
10:00 1 osoba wolna wolna wolna
11:00 1 osoba wolna 1 osoba 1 osoba
12:00 1 osoba 1 osoba wolna wolna
13:00 wolna wolna wolna wolna
14:00 1 osoba wolna wolna wolna
15:00 2 osoby 1 osoba 1 osoba 1 osoba
16:00 wolna wolna 1 osoba wolna
17:00 wolna wolna wolna wolna
18:00 wolna wolna wolna wolna
19:00 wolna wolna wolna wolna
20:00 1 osoba 1 osoba wolna 2 osoby
21:00 3 osoby 1 osoba 3 osoby 2 osoby
22:00 4 osoby 3 osoby 3 osoby 1 osoby
23:00 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba
1343 gości, w tym 2 dzisiaj