pralat_stanislaw_ozog

Drodzy Parafianie,

Jako Wasz Proboszcz, mam zaszczyt i przyjemność, zaprosić Was, Zacnych Parafian Kościoła pw. M.B. N. Pomocy w Przemyślu, do refleksji w związku z otwarciem strony internetowej Parafii, szczególnie dla Was przeznaczonej.

Czas płynie, zmienia się świat wokół nas, a z nim nasza parafia, stawiając przed wszystkimi nowe wyzwania. Stajemy wobec kolejnych decyzji, zadań do wykonania, pracy, ważnych pytań… Od naszych wyborów, zaangażowania, pasji zależą kolejne miesiące i lata. Moim pragnieniem jest, by Waszym wiernym towarzyszem w dzisiejszych – pełnych niepokoju – czasach stała się strona internetowa Parafii. Zawiera ona informacje dotyczące Kościoła Powszechnego i naszego życia parafialnego na tym interwale czasu, który daje nam Boża Opatrzność.

*

Strona internetowa niesie zarys historii parafii. Szczególnie w 2016 roku ważne jest przypomnienie 110. rocznicy decyzji mieszkańców przemyskiej dzielnicy Błonie, której rezultatem było wybudowanie kościoła parafialnego. Również przywołuje przypadające w tym roku 105 lat od ukończenia budowy farnej świątyni i uroczystość jej poświęcenia (konsekracji) przez świętego bpa Sebastiana Pelczara, co miało miejsce 19 listopada 1911 roku. Nie sposób przejść obojętnie obok tych wydarzeń historycznych, które wywarły piętno na obecną sytuację naszej wspólnoty parafialnej.

czytaj więcej...

Wspomniane jubileusze, szczególnie dedykacja kościoła, są okazją do wyrażenia uznania i podziwu dla wiary poprzednich pokoleń, ale również wdzięczności za przekazanie wraz ze świątynią nieocenionego daru wiary. Tenże dar otrzymany przez współczesne pokolenie zobowiązuje do troski o dalszy jego rozwój w nas samych i w sercach młodej generacji. Bowiem jesteśmy za nią odpowiedzialni przed Bogiem, Ojczyzną, diecezją i wszystkimi wiernymi żyjącymi na nadsańskiej – przemyskiej ziemi.

Warto podkreślić, iż współczesne pokolenie w znaczącym stopniu dołożyło przysłowiową „cegiełkę” do troski o żywą wiarę oraz modernizacji świątyni przez dokonane inwestycje duchowo-materialne. To prawda, że sprawy materialne są ważne, ale o wiele ważniejsza jest troską o duchową świątynię. „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor. 3,16) pisze św. Paweł.

Zatem przed nami wszystkimi stoi bardzo trudne zadanie obrony wartości religijnych: rodzinnych, parafialnych oraz narodowych, bez których normalne funkcjonowanie i dalszy rozwój tych wspólnot stają się niemożliwe.

Strona internetowa Parafii wprowadza nas w duszpasterstwo parafii, bowiem kościół jest zwieńczeniem dzieła duchowego, jakie dokonuje się w wiernych pod wpływem działania łaski Bożej. Wyrazem głębi wiary w Trójjedynego Boga i Jego słowa jest potrzeba miejsca, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem na modlitwie. Przewodnikami w realizacji planów, w pokonywaniu wszelkich trudności oraz doskonaleniu się w wierze są duszpasterze. To oni posiadają władzę sakramentalną i poza sakramentalną, ojcowskie powołanie czuwania nad wiernymi, pouczania i napominania oraz administrowania parafią. Odpowiedzialni są za głoszenie słowa Bożego i katechizację dzieci oraz młodzieży. To kapłani sprawują Najświętszą Ofiarę, odwiedzają chorych, zanoszą Wiatyk znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Udzielają sakramentów świętych oraz towarzyszą wiernym w troskach i kłopotach dnia codziennego. Wszystko to czynią, aby pomóc w tym, co najważniejsze, w zbawieniu własnej duszy.

*

Bóg zaprasza każdego z nas, abyśmy otrzymany dar wiary rozwijali, umacniali i dzielili się nim z młodym pokoleniem. W czasach zmasowanych ataków na Kościół, jego hierarchię i wierzących jest to zadanie bardzo trudne, ale możliwe do wykonania tylko z Bożą pomocą i Matki Jezusowej w duchu wiary na wzór Budowniczych i Fundatorów tego kościoła.

Niech temu głębszemu zrozumieniu daru wiary i odpowiedzialności za nią i naszą świątynię, posłuży moje słowo adresowane do wszystkich Wiernych.

Wasz proboszcz

Ks. prał. Stanisław Ożóg

mf

pasek_ws
Wiadomości / reportaże o naszej Parafii w Radiu FARA:

73954 gości, w tym 1 dzisiaj
Licznik uruchomiony od: 13.12.2015
73954 gości, w tym 1 dzisiaj